Nolikumi : ARHĪVS : 2024 : 01-04.2024 :

2-3.03,20-21.04.2024. LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ un PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ – 2024 /pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem/ - Kleisti, Rīga

 LR ziemas.cemp.iejade 2024.v5.doc (42.00 KB)

Zīmējums Nr.1 Shēma No.1

Zīmējums Nr.2 Shēma Nr.1

 

 

Apstiprinu:…………………….. A.Blaus

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents  

 

LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ un PARALIMPISKAJĀ IEJĀDĒ – 2024

/pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem/

N O L I K U M S

 

Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks iejādē»

Kvalifikācijas sacensības LR Nacionālajam čempionātam iejādē 2024

 

 

Laiks un vieta.

Sacensības notiks divos posmos.

1.posms – 02.- 03.marts  2024.g.,sporta centrs „Kleisti”, Rīga, Rātsupītes iela 4.

                 Liela dalībnieku skaita gadījumā sacensības notiks divās dienās:

                 02.marts-sākums plkst.10:00;    03.marts-sākums plkst.13:00

 

2.posms – 20.-21.aprīlis 2024.g.,sporta centrs „Kleisti”, Rīga, Rātsupītes iela 4.

                 Liela dalībnieku skaita gadījumā sacensības notiks divās dienās:

                 20.aprīlis-sākums plkst.10:00;    21.aprīlis-sākums plkst.13:00

 

Sacensības tiek organizētas saskaņā ar :

. Starptautiskajiem iejādes sacensību noteikumiem ( 26.izdevums ,spēkā no 2024.g.1.janvāra);

. LJF  Vispārējiem iejādes sacensību noteikumiem (papildinājumi 2024)

. LJF veterinārajām prasībām  (spēkā no 2024.gada 1.janvāra)   http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196

 

Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

 

Sacensību programma.

 

Pieaugušie.

-1.posms

Jaunzirgu shēmas

-Iestāju shēma 5g.v. zirgiem (2022)

-Iestāju shēma 6g.v. zirgiem (2022)

-Iestāju shēma 7g.v. zirgiem (2022)

Jaunzirgu konkurencē katrā vecuma grupā apbalvo ar rozetēm un balvām.

- Lielā  balva      - (2022) -  (100.-,70.-, 50.-) – (Lielais aplis)

- Vidējā balva II - (2022)  - (100.-,70.-,50.-)  -  (Lielais aplis)

- Mazā balva       - (2022)  - (70.-,50.-,40.-)    -  (Vidējais aplis)

- Mazā balva       - (2022) -  (70.-,50.-,40.-)    -   (Mazais aplis)

- Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors - (2022), (50.-, 40.-,30.-) (“Open”)

- Shēma Nr.2 - Team Competition Test  Children        - (2022), (40.-, 30.-,20.-)

 (amatieri, “Open”-Tautas klase)

- Shēma Nr.1 - Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m; (30.-,20.-,15.-)

  (amatieri, „Open”- Tautas klase)

 

-2.posms 

 

Jaunzirgu shēmas

-Iestāju shēma 5g.v. zirgiem (2022)

-Iestāju shēma 6g.v. zirgiem (2022)

-Iestāju shēma 7g.v. zirgiem (2022)

Jaunzirgu konkurencē katrā vecuma grupā apbalvo ar rozetēm un balvām.

- Lielā balva      - (2022)   - (100.-,70.-,50.-)  - (Lielais aplis)

- Vidējā balva I  -(2022)   - (  70.-,50.-,40.-)  - (Vidējais aplis)

- Mazā balva      - (2022)   - ( 70.-,50.-,40.-)  - (Mazais aplis )

- Shēma Nr.3 - Team Competition Test Juniors  - (2022), (50.-,40.-,30.-) (“Open”)

- Shēma Nr.2 – Individual Competition Test  Children- (2022), (40.-,30.-, 20.-)

  (amatieri, “ Open”-Tautas klase)

- Shēma Nr.1 - Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (30.-,20.-,15.-)

  (amatieri ,”Open”- Tautas klase)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jaunie jātnieki(līdz 21g.)

-1.posms-  Iestāju shēma  jaunie jātnieki                         - (2022) - (70.-,50.-,40.-) 

-2.posms-  Mazā balva                                                      - (2022) - (70.-,50.-,40.-) 

 

Juniori (līdz 18 g.)

-1.posms - Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test Juniors   - (2022), (50.-,40.-,30.-)

-2.posms - Shēma Nr.3- Tem Competition Test Juniors               - (2022), (50.-,40.-,30.-)

 

Bērni (12-14g, 2010.-2012.dz.g.)

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m;

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m;

 

Poniju jātnieki (12-16g, 2007.-2012.dz.g.)

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m;

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m;

 

Amatieri (19 g. un vecāki) 2.grupa  un „Open”

- 1.posms-Shēma Nr.2 - Team Competition Test Children        (2022) 

- 2.posms-Shēma Nr.2 – Individual Competition Test Children (2022)

 

Amatieri (19 g. un vecāki) 1.grupa un „open”

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m;

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m;

Shēmas angļu valodā atrodamas FEI mājas lapā:

 http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests  

 

Shēmas latviešu valodā atrodamas LJF mājas lapā:

http://www.leflatvia.lv/web/?id=416307

                                                    

Ja shēmās Nr.3, Nr.2 un Nr.1 piedalās 5 vai mazāk dalībnieki, tad balvu fonds tiek izmaksāts 70% no shēmā noteiktā balvu fonda proporcionāli nolikumā noteiktajam.

 

Starta nauda.

- Viens starts – 20.-EUR

Starta naudas summu iespējams arī samaksāt ar pārskaitījumu
uz LJF bankas kontu LV54UNLA0055004237154 līdz 1.martam (1. posms), līdz 19.aprīlim (2. posms)

 

Apbalvošana.

 

LR nacionālajos čempionātos un citās nacionālajās sacensībās startējošie ārzemju sportisti, citu nacionālo federāciju pārstāvji, nevar pretendēt uz LR čempionu un nacionālo sacensību uzvarētāju tituliem un medaļām, ja Nolikumā nav ierakstīts, ka tas ir atklātais čempionāts vai atklātās nacionālās sacensības.

 

Pieaugušo konkurencē katrā posmā katrā shēmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, naudas balvām, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus.

 

Jauno jātnieku, junioru konkurencē katrā posmā katrā shēmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, naudas balvām, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus.

Bērnu un poniju jātnieku konkurencē katrā posmā katrā shēmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, balvām, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus.

 

Amatieru un „Open”-Tautas klases konkurencē katrā posmā katrā shēmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, naudas balvām, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus.

 

 

 

LR Ziemas čempiona titulu pieaugušo konkurencē izcīna pēc divu  posmu kopvērtējuma (Lielā balva+Lielā balva %).

Kopvērtējumā  pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām;

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 64%)

 

Kopvērtējumā Vidējā aplī un Mazajā aplī pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem un medaļām.

Kopvērtējumā shēmā Nr.3 , shēmā Nr.2 un shēmā Nr.1 pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

(Uzvarētāja titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 64%)

 

LR Ziemas čempiona titulu jauno jātnieku konkurencē izcīna pēc divu  posmu kopvērtējuma % .Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 64%)

 

LR Ziemas čempiona titulu junioru konkurencē izcīna pēc divu  posmu kopvērtējuma % .Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 64%)

 

LR Ziemas čempiona titulu bērnu konkurencē izcīna shēmā Nr.1, laukums 20x40m  pēc divu  posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 64%)

 

LR Ziemas čempiona titulu poniju jātnieku konkurencē izcīna shēmā Nr.1, laukums 20x40m  pēc divu  posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar  medaļām.

(Uzvarētāju titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 64%)

 

 

LR Ziemas čempionāta uzvarētāja titulu amatieru konkurencē izcīna shēmā Nr.1 un shēmā Nr.2( shēmas Nr.1 un shēmas Nr.2 amatieri tiek vērtēti atsevišķi) , pēc divu  posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā (( shēmas Nr.1 un shēmas Nr.2 amatieri tiek vērtēti atsevišķi) pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

(Uzvarētāja titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 64%)

 

Shēmā Nr.2 – katrā posmā  tiek apbalvoti trīs labākie bērni , amatieri un „Open”-Tautas klases nominācijas dalībnieki ar rozetēm.

Balvu fonds- (40.-; 30.-; 20.-)

 

Shēmā Nr.1– katrā posmā  tiek apbalvoti trīs labākie bērni , poniju jātnieku,  amatieri un „Open”-Tautas klases nominācijas dalībnieki ar rozetēm.

Balvu fonds- (30.-; 20.-; 15.-)

 

Shēmā Nr.1, Nr.2 un Shēmā Nr.3 var piedalīties pāris jātnieks/zirgs , kuri pēdējo divu gadu laikā nav startējuši augstāka līmeņa shēmās.

 

Katrā nominācijā (pieaugušie, jaunie jātnieki, juniori, bērni,poniju jātnieki, amatieri, “open”-tautas klases)  uzvarētājus nosaka pēc augstākās procentu summas divu posmu kopvērtējumā.

Vienādu punktu skaita gadījumā kopvērtējumā – augstāka vieta tam sportistam , kuram labāks rezultāts pēdējā posmā .

Viens zirgs vienā dienā var startēt ne vairāk divās shēmās.

 

Ja dalībnieks startē ar vairākiem zirgiem vienā un tai pašā nominācijā, tad čempiona/uzvarētāja nosaukuma izcīņā tiek ieskaitīts labākais rezultāts pārim jātnieks/zirgs.

 

Pieaugušo , Jauno jātnieku un Junioru konkurencē atļauts startēt ar laužņu vai trenžu iemauktiem pēc dalībnieka izvēles

(FEI noteikumi 26.izdevums , spēkā no 2024.g.1.janvāra)

Steka lietošana pēc dalībnieka izvēles.

 

 

Informācija dalībniekiem.

 

 Liela dalībnieku skaita gadījumā sacensības notiks divās dienās:

 

 02.marts-sākums plkst.10:00 

Jaunzirgu shēmas

-Iestāju shēma 5g.v. zirgiem (2022)

-Iestāju shēma 6g.v. zirgiem (2022)

-Iestāju shēma 7g.v. zirgiem (2022)

Jaunzirgu konkurencē katrā vecuma grupā apbalvo ar rozetēm un balvām.

 

- Lielā balva

- Vidējā balva II - (2022)   - (Lielais aplis)

- Mazā balva       - (2022)  - (Vidējais aplis)

- Mazā balva       - (2022)  -  (Mazais aplis)

- Iestāju shēma (jaunie jātnieki) – (2022)

- Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors - (2022), (35.-, 30.-,20.-)

- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā,laukums 20x40m (bērni, poniju jātnieki )

 

03.aprīlis-sākums plkst.13:00

-Shēma Nr.2 - Team Competition Test Children (2022) - (30.-,20.-, 15.-) (amatieri, “Open”-Tautas klase)

-Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā,laukums 20x40m (amatieri, „Open”-Tautas klase)

 

20.aprīlis-sākums plkst.10:00 

Jaunzirgu shēmas

-Iestāju shēma 5g.v. zirgiem (2022)

-Iestāju shēma 6g.v. zirgiem (2022)

-Iestāju shēma 7g.v. zirgiem (2022)

Jaunzirgu konkurencē katrā vecuma grupā apbalvo ar rozetēm un balvām.

 

- Lielā balva      - (2022)   - (Lielais aplis)

- Vidējā balva I  -(2022)  - (Vidējais aplis)

- Mazā balva      - (2022)  -  (Mazais aplis)

- Mazā balva (jaunie jātnieki) – (2022)

- Shēma Nr.3 - Team Competition Test Juniors - (2022)

- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā,laukums 20x40m (bērni, poniju jātnieki)

 

21.aprīlis-sākums plkst.13:00

-Shēma Nr.2 - Individual Competition Test Children - (2022) (amatieri, “Open”-Tautas klase)

-Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā,laukums 20x40m (amatieri , „Open”-Tautas klase)

 

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Sacensību tiesnešu kolēģiju nozīmē LJF Prezidijs.

Sacensību vetārsts: Iveta Daubure

 

Pieteikumi.

Online pieteikumu formā.

1.posms – online pieteikumu forma,  līdz 28.februārim plkst. 23:00

2.posms – online pieteikumu forma,  līdz 17.aprīlim plkst. 23:00

 

Kontaktpersona – Anita Mangale , tel. 29373524

Ievedamajiem zirgiem jābūt LR zirgu pasei.

Informācija par zirgu izvietošanu: tālrunis – 29423300 (I.Gabaliņa)

 

 

*Kvalifikācijas nosacījumus LR Nacionālajam čempionātam iejādē 2024 skatīt LJF mājas   lapā sadaļā “Vispārējie Noteikumi LJF nacionālajām ieskaites sacensībām iejādē 2024”

 

 

Zīmējums Nr.1 Shēma Nr.1


Zīmējums Nr.2 Shēma Nr.1

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX