Nolikumi : ARHĪVS : 2023 : 05-08.2023 :

14-16.07.2023. LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2023 - Kleisti, Rīga

 L.R. cempionats 2023.v5.doc (47.50 KB)

ONLINE pieteikumu forma (Pieteikumi jāiesniedz līdz 12.07.2023. 12:00)

Apstiprinu                        

LJF prezidents Agris Blaus

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2023

Bērniem, junioriem/ jaunajiem jātniekiem, pieaugušajiem, jaunzirgiem, poniju jātniekiem un amatieriem

Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»

 

N O L I K U M S

 

Laiks un vieta.

14.-16.  07. 2023. gadā sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Rātsupītes iela 4.

Sacensības notiks uz smilšu laukuma.

 

Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.   

 

Sacensību programma. 

 

I diena- Piektdiena, 14. 07. sākums plkst. 10.00

 

Maršruts Nr. 1.  

                              

65 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās jātnieki ar I grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr. 2.

85 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās jātnieki ar II grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr. 3.

105 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās bērni līdz 14.g.v.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr. 4.

140 cm (Art. 239.) Ātruma maršruts. Tabula C. 

(600,-400,-300,-200,-100,-80,- €)

 

Maršruts Nr. 5.

110 cm (Art. 238.1.1.) Sacensības ar zirga darbības stila novērtējumu. Piedalās zirgi līdz 5 g.v.

(100,- 90,-70,-50, -30,-25,- €)

 

Maršruts Nr. 6.

100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri.

(80,- 60,-40,-30, -25,-25,- €)

 

 

II diena- Sestdiena, 15. 07. sākums plkst. 9.00

 

Maršruts Nr.7.  

                              

70 cm (Art.238.2.1.) Ātruma maršruts. Piedalās jātnieki ar I grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.8.

90 cm (Art.238.2.1.). Ātruma maršruts. Piedalās jātnieki ar II grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.9.

105 cm (Art.238.1.1.) Sacensības ar jātnieka darbības stila novērtējumu. Piedalās bērni līdz 14.g.v.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.10.

 

 

120/125 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

(100,- 90,-70,-50, -30,-25,- €)

 

Maršruts Nr.11.

120/125 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Piedalās juniori līdz 18.g.v. un jaunie jātnieki līdz 21.g.v.

(100,- 90,-70,-50, -30,-25,- €)

 

Maršruts Nr.12.

145 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. (Starta kārtība apgrieztā secībā uzrādītājiem rezultātiem maršrutā Nr4., sekundes pārvēršot soda punktos)

(1200,-800,-600,-400,-200,-100,- €)

 

Maršruts Nr.13.  

115 cm  (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās zirgi līdz 5 g.v.

(100,-90,-70,-50,-30,-25,- €)

 

Maršruts Nr.14.

105 cm. (Art. 269.5.) Akumulācijas sacensības ar Džokeri līdz 110 cm. Piedalās amatieri.

(100,- 90,-70,-50, -30,-25,- €)

 

 

III diena- Svētdiena, 16.07. sākums plkst. 10.00

 

Maršruts Nr.15.

                              

75 cm (Art. 274.1.5.3.) Divu fāžu sacensības.  Piedalās jātnieki ar I grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.16.

95 cm (Art. 274.1.5.3.) Divu fāžu sacensības.  Piedalās jātnieki ar II grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.17.

105 cm (Art. 274.1.5.3.) Divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri.

(120,-100,-80,-50,-30,-25,- €)

 

Maršruts Nr.18.

110 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās bērni līdz 14.g.v.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.19.

125/130 cm (Art.238.2.2.) Ar handikapu. Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

€  460,- (140,-120,-90,-50,-30,-25,-)

 

Maršruts Nr.20.

 

125/130 cm (Art.238.2.2.) Ar handikapu. Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās juniori līdz 18.g.v.  un jaunie jātnieki līdz 21 g.v.

€  460,- (140,-120,-90,-50,-30,-25,-)

 

 

Dalība un punktu izcīņa.

LR čempionu titulu izcīņā piedalās tikai LJF biedri, pārējie jātnieki var cīnīties tikai par naudas balvām. Katrā maršrutā ar vienu zirgu vai poniju var startēt ne vairāk kā viens jātnieks. Ponija jātnieks čempionātā drīkst piedalīties abās grupās, bet ar dažādiem ponijiem. Poniju jātnieku minimālais vecums 7 gadi. Bērnu grupas minimālais jātnieka vecums 10 gadi. Viens zirgs/ponijs drīkst startēt vienu reizi dienā.

Ja jātnieks pirmajā dienā maršrutā Nr. 5 bija izslēgts, vai nav pabeidzis maršrutu jebkāda iemesla dēļ, viņa rezultātu nosaka sliktākā rezultāta īpašnieka punktus summējot ar 20 soda punktiem. Ja jātnieks pats ir nopelnījis visvairāk soda punktu, pirms ir bijis izslēgts vai izstājies, 20 soda punkti tiek pieskaitīti viņa rezultātam. Divdesmit soda punktu pieskaitīšana notiek pēc maršruta Nr. 5 rezutāta pārvēršanas soda punktos.

Vienādu punktu skaita gadījumā, visiem dalībniekiem pēdējās starta dienas rezultāts ir noteicošais.

 

  • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar I grupas ponijiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 1, 7 un Nr. 15.
  • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar II grupas ponijiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 2, 8 un Nr. 16.
  • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar zirgiem līdz 5 g.v. izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 5 un Nr. 13.
  • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar zirgiem līdz 6/7 g.v. izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 10 un Nr. 19
  • LR čempiona titulu pieaugušajiem izcīna, saskaitot rezultātus maršrutos Nr.4 un Nr.12. Maršruta Nr.4 rezultātus maršrutam Nr.12 transformē sekojoši: maršruta Nr.4 uzvarētājs ir bez soda punktiem. Pārējiem soda punktus izskaitļo sekojoši: no dalībnieka uzrādītā laika maršrutā Nr.4 izskaitļo uzvarētāja laiku. Starpību dala ar koeficientu 2 un tas ir rezultāts soda punktos startam maršrutā Nr.12. 
  • LR čempiona titulu bērniem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām  maršrutos Nr.3, 9 un Nr.18.
  • LR čempiona titulu junioriem un jauniem jātniekiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr.11 un Nr.20.
  • LR čempiona titulu amatieriem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām  maršrutos Nr.6,14 un Nr.17.
  • Ja sportists maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.14, Nr.15, Nr.16 un Nr.17 startē ar vairākiem zirgiem/ ponijiem, tad punktus sportistam piešķir ar zirgu/poniju, kuru pirmajā dienā  pieteicis kā pirmo maršrutā.
  • Ja sportists maršrutos Nr.5, Nr.10, Nr.13, Nr.19 startē ar vairākiem zirgiem, tad punktus piešķir jātniekam ar katru startējošu zirgu.

 

Punktu piešķiršanas tabula mašrutos: 1v.-25 p.; 2v.-21 p.; 3v.-18; 4v.-16 p.; 5v.-14 p.; 6v.-12 p.; 7v.- 10 p.; 8v.- 8 p.; 9v.- 7 p.; 10v.- 6 p.; 11v.- 5 p.; 12v. – 4 p.; 13v.- 3 p.; 14v.- 2 p.; 15v.- 1p.

 

Starta nauda.

Viens starts maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.15, Nr.16 un Nr.18– € 15.

Viens starts maršrutos Nr.4 un Nr.12– € 35.

Viens starts pārējos maršrutos – € 25.

Starta nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms maršruta.

 

Starta naudas summu iespējams arī samaksāt ar pārskaitījumu līdz 12.07.

LJF rekvizīti - Biedrība „Latvijas Jātnieku federācija”

                    Rātsupītes iela 4, Rīga, LV-1067

                    reģ.Nr.LV40008023139

                    A/s "SEB banka"

                    kods UNLALV2X

                    konts LV10UNLA0002400700088

 

Piedāvājam saliekamos boksus 3m x 3m.

- maksa par 3 dienām € 50.

- maksa par 2 dienām € 40.

- maksa par 1 dienu € 30.

Maksa par maziem boksiem par 1 dienu € 20.

 

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Galvenais tiesnesis – Dainis Līvmanis  (mob. +371 29493765)

Tiesnesis –  Inga Miķelsone

Sjuarts – Indra Gabaliņa

Sjuarts – Alīna Obuševa

Vetārsts –  Linda Ansone  (mob. +371 29145430)

Maršrutu sastādītājs – Egīls Broks

Galvenā sekretāre – Natālija Šakurova

 

Apbalvošana.

Katrā maršrutā 1-6 v. ieguvējus apbalvo ar naudas balvām un rozetēm, bet maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.15 Nr.16 un Nr.18  jātnieki tiek apbalvoti ar pārsteigumu balvām.

Pirmo 3 vietu ieguvēji  divu dienu kopvērtējumā  grupās -jaunzirgi līdz 5 g.v., jauzirgi 6/7 g.v., juniori un jaunie jātnieki, pieaugušie, tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām.

Pirmo 3 vietu ieguvēji trīs dienu kopvērtējumā  grupās – I grupas poniju jātnieki, II grupas poniju jātnieki, bērni, amatieri, tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām.

Apbalvoti tiek arī treneri un zirgu īpašnieki.

Pirmo trīs vietu vietu ieguvēji visās grupās tiek apbalvoti uz goda pjedestāla.

Ja maršrutā piedalās mazāk par 12 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 70% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam. Ja maršrutā piedalās mazāk par 6 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 50% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam.

 

Pieteikumi.

LR čempionāta maršrutos netiek pieņemti pieteikumi no dalībniekiem ar zirgiem un ponijiem ārpus konkurences.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 12.07. plkst.12.00. online pieteikumu forma: http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=231

 

Par zirgu un poniju izvietošanu tālr. 29423300 (I.Gabaliņa)

 

Sacensību dalībniekiem LJF veterināro prasību (http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) ievērošana ir obligāta. Zirgiem un ponijiem jābūt zirgu pasēm. Poniju pasēs jābūt ierakstītam ponija izmēram ar sertificēta vērtētāja parakstu.

Sacensību laikā var tikt veikti poniju augumu kontrolmērījumi. (skat. "Vispārējie Noteikumi LJF nacionālajām ieskaites sacensībām šķēršļu pārvarēšanā")

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX