LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF padomes sēdes :

LJF padomes sēdes - 2020

 420544/LJF iejades sekcijas padomes sapulce 05 (1).docx (16.94 KB)

 420544/LJF_pbs_sede_1_2020.docx (25.80 KB)

 420544/20.06.20.LJF_pbs_sanaksme_2_2020.docx (14.83 KB)

 420544/PROTOKOLS 27.06.2020.docx (25.69 KB)

 420544/LJF_pbs_sanaksme_3_2020.docx (18.10 KB)

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes  iela  4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

PROTOKOLS

Rīgā

 

LJF iejādes treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde. 

2020.gada 05.februārī 

Nr.1

 

Plkst. 13:00

Sēdē piedalās: Terēze Rozenberga,  Olga Šakurova, Guna Loja, Inita Krīgere, Airisa Penele, Ginta Vilde, Ieva Aleksandrova- Eklone.

 

Sēdes vadītājs: Inita Krīgere

 

 

Sēdes protokolētājs: G.Vilde

 

 

 

Darba kārtība:

1.LR Ziemas čempionāts iejādē 2020 - nolikums.

2.LLJ nolikums 2020 .

3.Informācija par I .Ludinas semināru.

4. FEI Solidaritātes projekts iejādē 2020.

5.Dažādi.

 

 

1.       LR Ziemas čempionāta 2020. nolikums.

-          Projektā ieviestas izmaiņas. Neiekļaut Vidējo A apli, taču paredzēto balvu fondu sadalīt starp Lielo apli, Vidējo apli un Mazo apli.

-          Amatieru vecumu paaugstināt uz 19 gadiem

-          Bērnu vecumu saglabāt līdz 15 gadiem, taču pievērst treneru uzmanību, ka starptautiskajos mačos bērnu vecums ir 14 gadi.

-          Atļaut steka lietošanu LR ŽČ 1. posmā, bet 2. posmā steku drīkstēs lietot tikai iesildē.

-          Tikai veiktas izmaiņas arī Vidējā apļa shēmā- abos posmos būs Vidējā I balva (2020)

2.       Tāpat tika nolemts, ka tiesnešu dienas atalgojumam ir jābūt ne mazākam par 50.00 euro par pilnu slodzi.

3.       Ierosinājums Latvijas Labākais jātnieks iejādē 2020. veikt izmaiņas:

-          Punktu nr.2. Dalībnieki papildināt ar – “Uz konkursa “Latvijas labākais jātnieks iejādē” titulu nevar pretendēt citu valstu sportisti, kuri nav LR pilsoņi vai tās pastāvīgie iedzīvotāji.”

-          Punktu nr.2.5. Amatieri  labot – “sportistam tiek piešķirts amatiera statuss, ja sportists ir sasniedzis 19 gadu vecumu (sākot no tā kalendārā gada sākuma, kurā sportists sasniedz 19 gadu vecumu)”;

-          Tāpat paaugstināt procentu līmeni rezultātiem visās kategorijās no 60% uz 62% par kuriem tiek piešķirti punkti. Starptautiskajās sacensībās – no 58% uz 60%.

4.       Sapulces dalībnieki tika informēti par to, ka no 29.02.-01.03. Latvijā ieradīsies Irina Ludina (3*) tiesnese, kura sniegs jaunāko informāciju par sacensību tiesāšanu, izmaiņām un jaunām vēsmām iejādē. Sīkāka informācija vēl tiks sagatavota un publicēta.

5.       Tāpat sapulces dalībnieki tika informēti, ka ir apstiprināts FEI Solidaritātes projekts par treniņnometni Lietuvā pirms CDI mačiem Vazkakiemis jūnijā.

6.       Sadaļā dažādi- tika nolasīti LR rekordi iejādē sākot ar 2003. gadu.  Pirmo reizi tika pasniegtas pateicības konkursa “Latvijas labākais jātnieks iejādē 2019” labākā jaunā jātnieks, juniora un bērnu treneriem.

 Nolemj:

1.Apstiprināt konkursa “LR labākais jātnieks iejādē 2020” nolikumu.

2.Apstiprināt  LR Ziemas čempionāta iejādē 2020 nolikumu.

3.Pieņemt zināšanai informāciju par FEI Solidaritātes fonda projektu iejādes semināru.

 

 

Sēdes vadītājs

 

I.Krīgere

 

 

 

 

 

 

Sēdes protokolētājs

 

G.Vilde

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

PROTOKOLS

LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

 

2020. gada 1. jūnijā

 

                                                  Nr.1/2020

pulksten 19:00 (sēde norisinās attālināti, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī (COVID-19))

 

Sēdē piedalās padomes biedri:       1. Ligija Biteniece;

                                                2. Agnese Bērziņa;

                                                3. Kristaps Caune;

                                               4. Dace Stūre;

                                               4. Zane Caune;

                                               5. Andis Pavlovskis;

                                               6. Megija Sargsjane.

 

Sēdē nepiedalās padomes biedri:   -

 

Sēdes vadītājs: Agnese Bērziņa

Sēdes protokolētājs: Zane Caune

 

Darba kārtība:

 

1.                  LJF Pajūgu braukšanas amatpersonu kvalifikācijas nolikuma izskatīšana un apstiprināšana.

2.                  2020.gada sacensību kalendārais plāns.

3.                  Dažādi:

3.1. Solidaritātes projekts;

3.2. Braucēju e-pastu izskatīšana;

3.3. LJF Pajūgu braukšanas sekcijas iekšējās kārtības noteikumu izstrāde.

 

Agnese Bērziņa iepazīstina ar dienas kārtību.

 

Ziņojumi un priekšlikumi:

1.                  LJF Pajūgu braukšanas amatpersonu kvalifikācijas nolikuma izskatīšana un apstiprināšana.

●                   Sakarā ar to, ka līdz šim brīdim, nebija atrunāta kārtība kādā persona kļūst par LJF Pajūgu braukšanas amatpersonu (tiesnesis, maršruta licējs, stjuarts) un tā darbība, ir nepieciešams izskatīt un apstiprināt Nolikumu.

●                   Tiek izskatīts sagatavotais Nolikums, veiktas redakcionālas korekcijas. Padome nolemj apstiprināt Nolikumu un sagatavo Nolikumu iesniegšanai LJF Prezidijā. Pēc nolikuma apstiprināšanas, publicēt nolikumu un pieteikuma anketas. Ir sagatavotas arī elektroniskas pieteikšanās anketas.

●                   Padome, ņemot vērā vispārējo situāciju nolemj, ka apmācības un kvalifikācijas iegūšanas seminārs topošajām un esošajām amatpersonām tiks organizēts 2021.gadā.

 

2.                  2020.gada sacensību kalendārais plāns.

Covid-19 ir izraisījis milzīgas izmaiņas FEI kalendārā un nacionālajos sacensību kalendāros, un tas ir ļoti ietekmējis visus jāšanas sporta veidus.

Paredzot pakāpenisku sacensību atgriešanos, jādara viss iespējamais, lai mazinātu Covid-19 pārnešanas un tālākas izplatības risku. Šajā sakarā FEI ir apņēmusies palīdzēt nacionālajām federācijām efektīvi novērtēt riskus. FEI informē, ka papildu informācija tiks nosūtīta nacionālajām federācijām, cik drīz vien iespējams.

 

    Beidzoties ārkārtas situācijai valstī (COVID-19) šī gada 9.jūnijā, sekosim līdzi valdības norādījumiem, kādi, iespējams, ierobežojumi būs jāievēro organizējot un piedaloties sacensībās.

 

●                   Lai atvieglotu sacensību organizēšanu 2020.gadā, Padome ierosina, ka sacensību nolikumu drīkst iesniegt trīs nedēļas pirms paredzētajām sacensībām.

 

Par LR Nacionālo Čempionātu 2020.gadā

●                   Ja valstī netiks noteikti ierobežojumi pasākumu rīkošanai un, ja LJF pēc 9.jūnija nenoteiks ierobežojumus sacensību rīkošanai, tad 2020.gada 28.-30.augustā paredzētais LR Nacionālais Čempionāts notiks, nepiemērojot LJF pajūgu braukšanas ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikuma 11.punkta NČ kvalifikācijas kritērijus. Šis priekšlikums attiecas tikai uz 2020.gada sacensību sezonu.

●                   Ja valstī tiks noteikti ierobežojumi pasākumu rīkošanai un, ja  LJF pēc 9.jūnija noteiks ierobežojumus sacensību rīkošanai (attiecībā uz sacensību dienu skaitu vai citus ierobežojošos pasākumus, kas apgrūtina sacensību LR Nacionālā Čempionāta organizēšanu) 2020.gada 28.-30.augustā paredzētais LR Nacionālais Čempionāts nenotiks.

 

3.                  Dažādi:

3.1. Solidaritātes projekta aktivitātes:

FEI apliecina, ja 2020.gada projekta aktivitātes nevarēs tikt realizētas šajā gadā (COVID-19), tās tiek automātiski pārceltas uz 2021.gadu. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams atkārtoti pieteikties un, ka finansējums ir nodrošināts.

Mēs aktīvi sekojam līdzi ierobežojumiem un ceram, ka šogad paredzētie semināri notiks.

 

3.2. Braucēju e-pastu izskatīšana:

Saņemto e-pastu (no Dzintras Blūmas un no Anitas Tašiņas) izklāsts, uz kuriem tika sagatavotas atbildes un nosūtītas autoriem. Dzintras Blūmas otra e-pasta saturs atkārtojas zemāk norādītajos.

Dzintra Blūma: 1) kādēl LJF sacensību kalendārā pie sacensībā Priekulē rakstīts: "(ATCELTS) Priekules kauss pajūgu braukšanā", ja man sūtītā atbildē Jūs rakstījāt, ka nolikumu pagaidām nepublicēsiet? Sacensības notiks, nolikumi paliek nemainīgi, tikai datumi būs mainīti (iespējams, uz 3.- 5.jūlijs).  Lūdzu kalendārā plānā vietā ATCELTS izmainīt uz PĀRCELTS.

Padomes atbilde (sniegta arī e-pastā autoram) - Saskaņā ar LJF publicēto informāciju, ārkārtējās situācijas laikā tiek atceltas LJF plānotās sacensības. Šobrīd spēkā tas ir no 2020.gada 12. maija līdz 9. jūnijam. Ja plānojat sacensības rīkot 3.-5. jūlijā (vai citā laikā), lūgums to apstiprināt, lai datumus un sacensības var ierakstīt LJF kalendārajā plānā.

2) jautājums attiecībā uz Kleistu sacensībām,vai šīs sacensības tiešām ir ATCELTAS vai tiks PĀRCELTAS uz citu datumu?

Padomes atbilde (sniegta arī e-pastā autoram)- Pajūgu braukšanas sacensības, kuras bija plānotas 2020.gada 16. maijā ir atceltas.


3) Kas notiek ar Gerarda semināru? Vai ir kāda informācija?

Padomes atbilde (sniegta arī e-pastā autoram) - Šobrīd nav apstiprināti datumi Solidaritātes semināram.  Informēsim, tiklīdz būs precīza informācija par iespējām organizēt šo pasākumu.

 

Anita Tašiņa: Man radās daži jautājumi un ierosinājumi noteikumu izmaiņām. 1. Piecus gadus vecs jaunzirgs var startēt 2 reizes zemākā līmeņa divu disciplīnu sacensībās, ja tas nepieciešams audzēkņa un zirga izaugsmei, par ko atbildību uzņemas treneris (bez maratona). Jo nav iespēju aizvest tik daudz zirgu vienā reizē uz sacensībam. Kā arī piecus gadus veciem zirgiem būtu labāk, ja pirms tam ar viņu izbrauktu treneris, jo bērns ar jaunu zirgu ne vienmēr tikts galā, ja brauks pirmais. Tas ir tikai 1. līmenis.

2. Nomainīt NC kritērijus uz sekojošu- Nacionālā čempiona titulu izcīna tas braucējs, kurš, uzvarot savā kategorijā un klasē Latvijas braucēju konkurencē, manēžas braukšanas testā saņēmis 65 vai mazāk punktus.

3. Par gaitām nacionālajā shēmā Nr. Nomainīt diagonālēs paplašinātos rikšus pret vidējiem, jo savādāk sanāk kaut kā neloģiski, ka zemākā līmeņa shēmā, ko brauc pilnīgi iesācēji, tiek prasīta gaita, kas nav paredzēta nākamajā līmenī 1B shēmā.

Padomes atbilde (sniegta arī e-pastā autoram)- Paldies par iesūtītajiem ieteikumiem. Aicinām nākamajā sekcijas sapulcē, kura parezdēta 2020.gada rudenī, šos ieteikums atkārtoti izskatīt. Norādām, ka veikt izmaiņas spēkā esošajos noteikumos 2020.gadā nav iespējams.

 

Ja bērni un jaunie braucēji brauc ar piecus gadus vecu zirgu, vai viņiem punkti skaitīsies savās attiecīgajās kategorijās (piem., bērniem bērnu kategorijā)?

Padomes atbilde (sniegta arī e-pastā autoram) - Bērns vai jaunais braucējs braucot ar piecus gadus vecu zirgu, punktus konkursam "Labākais braucējs" saņem savā kategorijā t.i. bērnu vai jauno braucēju (saskaņā ar šo nolikumu 

http://www.leflatvia.lv/_upload/files/415119/Latvijas_Republikas_labakais_pajugu_braucejs.pdf ).

 

 

3.3. Noris darbs pie LJF Pajūgu braukšanas sekcijas iekšējās kārtības noteikumu izstrādes.

 

●                   Tiek uzņemta kopbilde, kā apliecinājums, ka sēde ir veiksmīgi norisinājusies attālinātā režīmā.

 

Padome nolemj:

1.                  Apstiprināt LJF Pajūgu braukšanas amatpersonu kvalifikācijas nolikumu.

2.                  Iesniegt LJF Pajūgu braukšanas amatpersonu kvalifikācijas nolikumu LJF Prezidijā. Pēc nolikuma apstiprināšanas, publicēt nolikumu un pieteikuma anketas.

3.                  Apmācības un kvalifikācijas iegūšanas seminārs topošajām un esošajām amatpersonām tiks organizēts 2021.gadā.

4.                  Pajūgu braukšanas sacensību nolikums 2020.gadā drīkst iesniegt trīs nedēļas pirms sacensībām.

5.                  LR Nacionālais Čempionāts notiks, ja valstī netiks noteikti ierobežojumi pasākumu rīkošanai un, ja LJF pēc 9.jūnija nenoteiks ierobežojumus sacensību rīkošanai. 2020.gadā notiekošajam LR Nacionālajam Čempionātam nepiemērot noteiktos kvalifikācijas kritērijus (LJF pajūgu braukšanas ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikuma 11.punkts). Lēmums attiecas tikai uz 2020.gada sacensību sezonu.

6.                  Nerīkot LR Nacionālo Čempionātu, ja valstī tiks noteikti ierobežojumi pasākumu rīkošanai un, ja  LJF pēc 9.jūnija noteiks ierobežojumus sacensību rīkošanai (attiecībā uz sacensību dienu skaitu vai citus ierobežojošos pasākumus, kas apgrūtina LR Nacionālā Čempionāta organizēšanu).

 

Sēdes vadītājs

 

Agnese Bērziņa

Sēdes protokolētājs

 

Zane Caune

Sēdes beigu laiks 21:10

Biedrība„LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

PROTOKOLS

LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

 

2020. gada 15. jūnijā

 

                                                  Nr.2/2020

pulksten 13:00 (sēde norisinās attālināti, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī (COVID-19))

 

Sēdē piedalās padomes biedri:       

1. Ligija Biteniece;

                                                           2. Agnese Bērziņa;

                                                           3. Kristaps Caune;

                                                           4. Dace Stūre;

                                                           4. Zane Caune;

                                                           5. Andis Pavlovskis;

                                                           6. Megija Sargsjane.

 

Sēdē nepiedalās padomes biedri:    -

 

Sanāksmes vadītājs: Agnese Bērziņa

Sanāksmes protokolētājs: Zane Caune

 

Darba kārtība:

 

1.                  LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.3. (Manēžas braukšanas tests jaunzirgiem) gaitas “paplašināti rikši” aizstāšanu ar “vidēji rikši”.

2.                  LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.1. (Manēžas braukšanas tests piecus gadus veciem zirgiem) un Nr. 2. (Manēžas braukšanas tests četrus gadus veciem zirgiem) papildināt ar laukuma izmērs “40x80”.

3.                  Nolikuma “Konkursam “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs”” 5.1. punkta precizēšana.

 

Agnese Bērziņa iepazīstina ar dienas kārtību.

 

Ziņojumi un priekšlikumi:

1.      LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.3. gaitas “paplašināti rikši” aizstāšanu ar “vidēji rikši”.

Padome nolemj apstiprināt LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.3. gaitas “paplašināti rikši” aizstāšanu ar “vidēji rikši”.

2.      LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.1. un Nr. 2. papildināt ar laukuma izmērs “40x80”.

Ir nepieciešams adaptēt shēmu Nr.1 un Nr.2. laukuma izmērus, atbilstoši situācijai, kad sacensību organizatoram nav iespējams nodrošināt 40x100m manēžas braukšanas laukumu.

Padome nolemj apstiprināt LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.1. un Nr. 2. papildināt ar laukuma izmērs “40x80”.

3.      Nolikuma “Konkursam “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs”” 5.1. punkta precizēšana.

Padome nolemj apstiprināt 5.1. punkta vārdus “piecās veiksmīgākās” aizstāšanu ar “piecus veiksmīgākos”.

 

 

 

Padome nolemj:

1.      Padome nolemj apstiprināt LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.3. (Manēžas braukšanas tests jaunzirgiem) gaitas “paplašināti rikši” aizstāšanu ar “vidēji rikši”.

2.      Padome nolemj apstiprināt LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.1. (Manēžas braukšanas tests piecus gadus veciem zirgiem) un Nr. 2. (Manēžas braukšanas tests četrus gadus veciem zirgiem) papildināt ar laukuma izmērs “40x80”.

3.      Publicēt LR Nacionālo noteikumu shēmas Nr.1., 2. un 3.

4.      Aizstāt 5.1.punkta vārdus “piecās veiksmīgākās” ar “piecus veiksmīgākos”.

 

Sanāksmes vadītājs

 

Agnese Bērziņa

Sanāksmes protokolētājs

 

Zane Caune

Sēdes beigu laiks 14:00

PROTOKOLS

LJF prezidija un Pajūgu braukšanas sekcijas biedru kopīga sapulce.

 

2020. gada 27. jūnijā                                                                                                Nr. 1/2020

Plkst. 18.00

 

Piedalās:

-         LJF prezidents - Agris Blaus;

-         Pārstāvji no LJF prezidija - Edgars Treibergs, Juris Mežinieks, Dainis Līvmanis;

-         LJF ģenerālsekretāre - Kristīne Lisovska;

-         10 klubu balsstiesīgie vadītāji vai pilnvarotie pārstāvji no klubiem – SIA “Zirgaudzētava Kocēni”, BDR “Horses.eu”, BDR “JSK “Atēna””, BDR “Zelta rati”, BDR “JSK ”EquiLat””, BDR “JSK “Mežstrazdiņi””, z/s “Atvases”, BDR “Laimes zeme JSK”, SB “Kanu atvars”, BDR “Para Equestrian Support Fund”;

-         LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome - Agnese Bērziņa, Dace Stūre, Zane Caune, Megija Sargsjane, Ligija Biteniece, Kristaps Caune, Andis Pavlovskis;

-         10 dalībnieki (Anda Pavlovska, Santa Berga, Sintija Varnovska, Juris Juhņēvičs, Zigmunds Tašiņš, Anita Tašiņa, Larisa Klitončika, Nora Ņukša, Renāte Spirģe, Andris Spirģis)

Sapulces vadītājs: LJF prezidents Agris Blaus

Sapulces protokolētājs: Megija Sargsjane

Darba kārtība:

1.     LJF Pajūgu braukšanas sekcijas un LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbs disciplīnas attīstībā un sacensību organizēšanā;

2.     Dažādi.

 

Ziņojumi un priekšlikumi:

1.      LJF Pajūgu braukšanas sekcijas un LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbs disciplīnas attīstībā un sacensību organizēšanā

A. Blaus iepazīstina ar darba kārtību un informē par sapulces iemeslu. Aicina izteikties katru klātesošo par to, kas neapmierina jebkurā jautājumā ar konkrētu pamatojumu un argumentiem.

A. Blaus norāda, ka Dzintras Blūmas iesniegtais priekšlikums ietvert darba kārtībā sekojošu punktu:

- pajūgu braukšanas sekcijas vadītāja un attiecīgi arī Padomes sastāva maiņa (ko sastāda jaunais vadītājs un apstiprina Prezidijs)

ir juridiski nekorekts, tādēļ netiek iekļauts darba kārtībā.

A. Blaus nolasa J. Astiča (SIA “Trīs Vītolu staļļi”), L. Kronbergas (Nacionālās kategorijas sacensību tiesnesis) un JSK “Atēna” iesūtītās vēstules.

I. Kursīte informē, ka Mareks Jedinaks no šī gada startēs no BDR “Para Equestrian Support Fund”.

Tiek dots vārds Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes priekšsēdētājai Agnesei Bērziņai.

A. Bērziņa aicina visus pajūgu braukšanas sekcijas biedrus aktīvi apmeklēt pajūgu braukšanas sekcijas kopsapulces, kuras norisinās reizi gadā.

A. Bērziņa prezentē klātesošajiem prezentāciju, kas ietver:

1. Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sastāvs;

2. Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes padarītie darbi;

3. Visaugstākie sasniegumi 2019. gada sezonā.

L. Biteniece iepazīstina klātesošos ar uz pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes locekļa amata kandidātu iesūtītajiem pieteikumiem un komentē, kādēļ padome šobrīd ir esošajā sastāvā.

D. Stūre  izskaidro klātesošajiem konkursa “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs” vērtēšanas un punktu skaitīšanas sistēmu.

A. Blaus aicina katru klātesošo klubu pārstāvjus un amatpersonas izteikt savu viedokli.

K. Caune uzsver Dzintras Blūmas aktivitātes, kas sekmējušas Latvijas un LJF vārdu nešanu pasaulē negatīvā kontekstā.

I. Krūmiņa (BDR”JSK”EquiLat””) uzskata, ka pajūgi ir kolorīta sabiedrības daļa, taču pauž neapmierinātību par to, ka sākotnēji tika informēta no Dzintras Blūmas, ka sapulces mērķis ir 2019. gada sezonas statistika, bet īstenībā viņas kluba vārds tiek izmantots zem iesnieguma par padomes “gāšanu”.

Z. Caune neizprot, pa kuru laiku padome var strādāt, ja gandrīz katru dienu ir jāatbild uz vismaz pieciem līdzīga satura e-pastiem.

Z. Krūmiņa (BDR “Zelta rati”) izsaka neapmierinātību ar to, ka SB “Kanu Atvars” biedri nepārtraukti veic musinošas darbības.

A. Rēvele (BDR “Laimes zeme JSK”) uzsver, ka visu gadu garumā nav bijušas problēmas ar nevienu no biedriem un uzskata, ka esošā situācija ir komunikācijas trūkums.

A. Tašiņa informē, ka no šīs sezonas startēs no JSK “Fēnikss”. No komentāriem par esošo situāciju atturas.

L. Klintončika pauž, ka pretenziju nav, bet ir komunikācijas trūkums.

R. Bauže (z/s “Atvases”) saskata interešu konfliktu starp pusēm, bet ar padomi konfliktu nav. Iesaka, ka, lai padomē būtu dažādi viedokļi, ir jābūt locekļiem, kas pārstāv dažādus reģionus.

Z. Caune izskaidro L. Klitončikai, kādēļ daļa iesniegto priekšlikumu ir ar atzīmi “Nav ņemts vērā”.

E. Treibergs apstiprina Z. Caunes pamatojumu un skaidrojumu priekšlikumu vērtēšanā.

A. Pavlovskis izsaka priekšlikumu – “Atļaut padomei strādāt esošajā sastāvā”.

R. Spirģe informē, ka no šī gada pārstāvēs klubu BDR “Zirgi Cilvēkiem” Pauž viedokli - “Kā lems, tā brauks. Vairāk komentāru nav”.

S. Varnovska uzdod jautājumus par izdotajiem LJF Pajūgu braukšanas sekcijas iekšējās kārtības noteikumiem (turpmāk tekstā – IKN).

A. Bērziņa atbild uz S. Varnovskas jautājumiem par IKN.

I. Kursīte (BDR “Para Equestrian Support Fund”) uzskata, ka ir izveidojies interešu konflikts, jo padomes sastāvā ir pieci locekļi, kas pārstāv vienu klubu. Konkrēti fakti netiek saņemti.

J. Juhņēvičs (BDR “Laimes zeme JSK”) uzskata, ka katrs pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes loceklis ir liels profesionālis un pretenziju nav.

A. Pavlovska uzskata, ka A. Bērziņa ļoti konstruktīvi pauda viedokli un argumentēja, kādēļ padome ir esošajā sastāvā.

N. Ņukša ir neizpratnē, kādēļ ir izveidojies konflikts, ja pajūgu braukšanas sekcija ir maza un visi ir vienmēr tikuši novērtēti. Kā risinājumu redz divus ceļus – 1. Bezierunu kapitulācijas sistēmas ieviešana vai 2. Pajūgu braukšanas sekcijas likvidācija, ja nespēj sadzīvot.

D. Līvmanis uzskata, ka padomes darbs ir ļoti demokrātisks un tiek strādāts ļoti labi. Pauž, ka nedrīkst dzīvot pagātnē, bet ir jādzīvo nākotnē.

Dz. Blūma (SB “Kanu atvars”) iepazīstina klātesošos ar savu redzējumu par pajūgu braukšanas vēsturi Latvijā.

A. Blaus aicina izteikties Dz. Blūmu vairāk par esošo problēmsituāciju un iemesliem, kas neapmierina padomes darbā, nekā par vēsturi un seniem neatbildētiem personiska rakstura jautājumiem.

Z. Krūmiņa uzskata, ka visas Dzintras Blūmas paustās pretenzijas pret padomi un tās darbu ir radušās, jo Dzintra Blūma nespēj izpildīt kvalifikācijas kritērijus, kas ir piemēroti, lai kvalificētos Latvijas Republikas Nacionālajam čempionātam.

Dz. Blūma izvairās runāt par konkrētiem faktiem un esošo problēmsituāciju un turpina aizskarošu jautājumu uzdošanu padomes locekļiem.

A. Blaus aicina Dz. Blūmu rakstiski iesniegt savus jautājumus, lai konstruktīvi tiktu sniegtas atbildes.

Dz. Blūma atzīst, ka pret padomes darbu pretenziju nav, bet ir personiska rakstura aizvainojums pret L. Bitenieci, kas arī ir iemesls, kādēļ tika virzītas pretenzijas.

E. Treibergs iesaka risināt sacensību vietu uzlabošanas, braukšanas kvalitātes celšanas un sacensību rīkošanas jautājumus, nevis personiskas dabas jautājumus.

 

2.     Dažādi.

Notiek diskusija starp E. Treibergu, J. Mežnieku un Z. Krūmiņu par sacensību rīkošanas problēmām sacensību vietā “Zelta rati” un to risināšanas iespējām.

I. Kursīte uzdod divus jautājumus –

1. Neizprot, kā ar tik daudz noteikumiem var rīkot sacensības?

2. Pauž, ka M. Jedinaks saskaras mobingu no padomes puses un jautā, kā to risināt?

A. Blaus atbild –

1. Iesaka padomei izveidot semināru, kura laikā tiks skaidroti noteikumi.

2. Pauž, ka nav manījis mobingu no padomes nedz M.Jedinaka virzienā, nedz kāda cita un neizprot, kādēļ M. Jedinaks izjūt šādu spiedienu.

A. Blaus saka “Paldies!” klātesošajiem par ierašanos un viedokļu paušanu. “Gaidīsim jaunus sportistus un labus rezultātus”.

 

Sanāksmes vadītājs:   ______________________ Agris Blaus

 

Sanāksmes protokolētājs: ____________________ Megija Sargsjane

Sēdes beigu laiks: 21.00

Biedrība

„LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

PROTOKOLS

LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

 

2020. gada 10.decembrī

 

                                                  Nr.3/2020

Plkst. 19:30 (sēde norisinās attālināti, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī (COVID-19))

 

Sēdes turpinājums 2020. gada 21.decembrī, plkst. 19:00 (sēde norisinās attālināti, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī (COVID-19))

 

Sēdē piedalās padomes biedri:        

1. Ligija Biteniece

                                                2. Agnese Bērziņa

                                                3. Kristaps Caune

                                                4. Dace Stūre

                                                5. Zane Caune

                                                6. Andis Pavlovskis

                                                7. Megija Sargsjane

 

Sēdē nepiedalās padomes biedri:     -

 

Sanāksmes vadītājs: Agnese Bērziņa

Sanāksmes protokolētājs: Zane Caune

 

Darba kārtība:

10.decembris

1.                  Reglamentējošie nolikumi.

2.                  2021.gada sacensību kalendārs.

3.                  Citi jautājumi.

21.decembris

4.                  Sekcijas biedru diskusiju rezultāti un to izvērtēšana.

5.                  Reglamentējošie nolikumi.

 

10.decembris

Agnese Bērziņa iepazīstina ar dienas kārtību.

 

 

 

 

 

Padomes biedru ziņojumi un priekšlikumi.

1.      Nolikums konkursam “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs”

●       Tika izskatīti vairāki priekšlikumi un ieteikumi labojumiem nolikumā. Lēmums par labojumu iekļaušanu tiks pieņemts pēc iepazīšanās ar sekcijas biedru diskusijas rezultātiem un to izvērtēšanas.

●       Nolikuma 6.2 punkta 2.tabulā veikt korekcijas - Senioru 1*A, Amatieru 1*A punktus rēķināt sekojoši - punkti pēc tabulas+3; Senioru 1*B punktus rēķināt sekojoši - punkti pēc tabulas +5;  2* līmenī punktus rēķināt sekojoši - punkti pēc tabulas x2+5; Senioru 2*A līmenī - punktus rēķināt sekojoši - punkti pēc tabulas x2+10.

●       Tika pārskatīts nolikuma punkts par gada labāka jaunzirga nominēšanu. Padomes biedri ierosina, ka apbalvošani virzīt tikai vienu labāko jaunzirgu. Nomināciju piešķir jaunzirga audzētājam, īpašniekam un braucējam.

Jautājums tiek likts uz balsošanu: „PAR” - septiņas balsis, „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav.

●       Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā: “LJF nomināciju ”Gada labākais jaunzirgs pajūgu braukšanā” piešķir jaunzirga audzētājam,  īpašniekam un braucējam ”.

●       Izteikt 5.8. punktu šādā redakcijā: “LJF nominācijai ”Gada labākais jaunzirgs pajūgu braukšanā” izvirza vienu labāko jaunzirgu, summējot jaunzirgam ne vairāk, kā piecās veiksmīgākās ieskaites sacensībās iegūtos rezultātu punktus neatkarīgi no braucēja”.

2.      Latvijas Jātnieku federācijas pajūgu braukšanas ieskaites sacensību rīkošanas  nosacījumu nolikums

●       Padomes biedri ierosina, ka no nolikuma 2.punkta 2.2.apakšpunkta par sacensību formātiem 2* un 3* līmenī ir jāsvītro Formāts 4.

Jautājums tiek likts uz balsošanu: „PAR” - septiņas balsis, „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav. Padome nolemj turpmāk 2* un 3* līmenī neiekļaut sacensību Formātu 4.

●       Norisinās diskusija par iegādātajām video kamerām. Padome nolemj, ka ir jāveic kameru tehniskā nodrošinājuma pārbaude, lai var pilnvērtīgi nodot lietošanai sacensību organizatoriem.

●       5.2. punkta 1.tabulā ierakstus senioru 2* līmenī - B aizstāt ar 2*A; A aizstāt ar 2*.

●       7.punkta 7.1 apakšpunkta 10.tabulā svītrot 2*B.

●       Diskusija par LR Nacionālo čempionātu. Tika izskatīti vairāki priekšlikumi un ieteikumi. Lēmums par labojumu iekļaušanu tiks pieņemts pēc  iepazīšanās ar sekcijas biedru diskusijas rezultātiem un to izvērtēšanas.

●       Diskusija par sacensību pieteikumu iesniegšanu. Padomes biedri ierosina ieskaites sacensībām pieteikumus pieņemt tikai elektroniski.

Jautājums tiek likts uz balsošanu: „PAR” - septiņas balsis, „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav. Padome nolemj, ka ieskaites sacensību pieteikumi tiek pieņemti elektroniski. Nepieciešams papildināt 4.punktu ar 4.9. apakšpunktu: „Ieskaites sacensību pieteikumi tiek pieņemti tikai elektroniski, izmantojot “Pieteikuma formu”. Pieteikumu formu izveido Padome pēc Nolikuma apstiprināšanas”.

●       Nolikuma 1.pielikumā svītrot virsrakstā vārdu „palīgmateriāls”.

3.      Latvijas Republikas Nacionālie noteikumi pajūgu braukšanas sacensībām

●       Noteikumu 1.4. punktā svītrot līmeni 2*B; 1.5.punkta tabulā Nr.1 senioru kategorijā papildināt ar līmeni 2* un svītrot 2*B.

●       Diskusija par 3.4. punktu. Tika izskatīti vairāki priekšlikumi un ieteikumi labojumiem šim punktam. Lēmums par labojumu iekļaušanu tiks pieņemts pēc  iepazīšanās ar sekcijas biedru diskusijas rezultātiem un to izvērtēšanas.

●       Zane Caune ierosina noteikt, ka 3* un 1*C līmenī ratu minimālajam platumam A un C sacensībās jāatbilst FEI noteikumos noteiktajam. Tika izskatīti vairāki priekšlikumi un ieteikumi. Lēmums par labojumu iekļaušanu tiks pieņemts pēc  iepazīšanās ar sekcijas biedru diskusijas rezultātiem un to izvērtēšanas.

4.      Sagatavot apspriežamo tēmu sarakstu, nosūtīt sekcijas biedriem. Noteikt pamatotu viedokļu iesniegšanas laiku no 14.-18.decembrim.

5.      Padomes sanāksmes turpinājums notiks 2020.gada 21.decembrī. Sanāksme tiks organizēta attālināti.

6.      Sagatavot sacensību kalendāru 2021.gadam. Iekļaut grafikā tuvākās CAI sacensības, kuras varētu būt saistošas Latvijas pajūgu braucējiem.

 

21.decembris

 

Agnese Bērziņa iepazīstina ar dienas kārtību.

 

  1. Sekcijas biedru iesūtīto priekšlikumu izskatīšana un izvērtēšana. Kopumā tika iesūtīti komentāri no 11 klubiem un 3 tiesnešiem.Tiek izskatītas iesūtītās atbildes uz diskusiju tematiem.

Diskusijai izvirzītie jautājumi un temati:

●       Izvirzītā diskusija – punktu robeža. Par LR Nacionālo čempionu var kļūt dalībnieks, ja manēžas braukšanā (čempionāta laikā) tiek iegūti konkrēti soda punkti. Saistībā ar šo jautājumu nolikumos netiek veiktas izmaiņas. LR čempiona titula izcīņas nosacījumi paliek iepriekšējā redakcijā.

●       Izvirzītā diskusija – apbalvot tikai LR čempionu (katrā kategorijā/klasē, kurā izcīna titulu, apbalvo tikai vienu dalībnieku). Saistībā ar šo jautājumu nolikumos netiek veiktas izmaiņas.

●       Izvirzītā diskusija – LR čempiona titulu izcīna, tikai tad, ja klasē/kategorijā  ir trīs vai vairāk dalībnieku. Saistībā ar šo jautājumu nolikumos netiek veiktas izmaiņas. LR čempiona titula izcīņas nosacījumi paliek iepriekšējā redakcijā.

●       Izvirzītā diskusija - ratu minimālais platums atbilstoši FEI noteikumiem un ratiem „cietie” riteņu tikai 3* un 1*C līmenī. Saistībā ar šo jautājumu nolikumos netiek veiktas izmaiņas.

●       Izvirzītā diskusija – kritēriji dalībnieku nominēšanai gada balvai. Saistībā ar šo punktu tiks veiktas izmaiņas nolikumā konkursam “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs”.

●       Izvirzītā diskusija – vai viens zirgs sacensībās, kurās ir divas disciplīnas  (manēža un konusi) vai kombinētais maratons var piedalīties divas reizes. Saistībā ar šo jautājumu nolikumos netiek veiktas izmaiņas.

●       No papildus iesniegtajiem priekšlikumiem, LR  nacionālajos noteikumos, iekļaut, ka trīs disciplīnu sacensībām (2*, 2* A un 3* līmenis) lieto apzīmējumu CAN (nacionālās sacensības pajūgu braukšanā).

 

  1.  Reglamentējošo nolikumu izskatīšana un izmaiņu veikšana.

 

1. Nolikums konkursam “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs”

●       Iekļaut nolikuma 3.punktā  3.5 apakšpunktu “Nominanti tiek izvirzīti no tiem dalībniekiem, kuri sezonas laikā startējuši vismaz trīs ieskaites sacensībās bez izslēgšanas, izstāšanās, dalības atsaukšanas vai diskvalifikācijas”.

●       Tiek pārskatīti nosacījumi un kritēriji attiecībā uz dalībnieku skaitu, kuri tiek virzīti apbalvošanai konkursā “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs”. Izteikt  3.6 punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā:

“3.6. Apbalvošanai LJF gada noslēguma pasākumā  nominācijai “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs” katrā kategorijā/klasē izvirza:

3.6.1. no sešiem un vairāk braucējiem - trīs labākos braucējus;

3.6.2. no četriem līdz pieciem braucējiem - divus labākos braucējus;

3.6.3. no diviem līdz trīs diviem braucējiem - vienu;

3.6.4. no viena braucēja - ja braucējs ir izpildījis šādus kritērijus vismaz divās ieskaites sacensībās, izņemot kombinēto maratonu (formāts 4):

a) manēžas braukšanā iegūtais punktu skaits ir 65.00 vai mazāk;

b) maratona distance veikta bez izslēgšanas, diskvalifikācijas vai izstāšanās;

c) konusu maršruts veikts ar ne vairāk kā 20.00 soda punktiem.”

●       Izteikt 5.5.5. apakšpunktu šādā redakcijā: “Punktus Jauno zirgu/poniju kategorijā braucējam zirgu un poniju klasēs skaita kopīgā konkurencē. Punkti atkarībā no sacensību līmeņa un statusa tiek skaitīti braucēja kategorijā.”

●       Papildināt ar punktiem 5.3. un 5.4.:

“5.3. Ja sacensībās braucēju kategorijai ir norādīts savas kategorijas līmenis, tad braucējam jāstartē savā kategorijas līmenī. Ja braucējs nevēlas startēt savā kategorijas līmenī, tad viņš startējot šajās sacensībās citā kategorijas līmenī piedalās sacensībās ārpus konkurences un viņa starts nav pieskaitāms dalībnieku skaitam, no kura tiek rēķināti reitinga punkti.

5.4. Ja sacensībās nav norādīts līmenis konkrētai kategorijai, tad visu kategoriju braucēji startē kopējos līmeņos.”

 

2. Latvijas Republikas Nacionālie noteikumi pajūgu braukšanas sacensībām

●       Noteikt, ka trīs disciplīnu  sacensībām (2*, 2* A un 3* līmenis) lieto apzīmējumu CAN (nacionālās sacensības pajūgu braukšanā).

●       Izteikt 1.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: “Amatieru kategorijā var startēt jebkurš braucējs, kurš nav piedalījies  FEI 2* līmeņa sacensībās vai Latvijas 3* līmenī.”

 

 

Padomes locekļi vienbalsīgi atbalstīja iepriekš  minētos lēmumus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanāksmes vadītājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnese Bērziņa

Sanāksmes protokolētājs

 

Zane Caune

 

10.decembra sēdes beigu laiks 22:30

21.decembra sēdes beigu laiks 21:00

 

 

 

Arhīvs:

LJF padomes sēdes - 2019

LJF padomes sēdes - 2018

LJF padomes sēdes - 2017 

LJF padomes sēdes - 2016

LJF padomes sēdes - 2015

LJF padomes sēdes - 2014

LJF padomes sēdes - 2013

LJF padomes sēdes - 2012

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX