LJF IZPILDINSTITŪCIJA :

LJF prezidija sēdes

 LJF prezidija sede 2024_5_02 Nr.1.2.doc (30.00 KB)

 LJF prezidija sede 2024_12_02 Nr.2 .doc (53.50 KB)

 LJF prezidija sede 2024_21_02 Nr.3.doc (52.00 KB)

 LJF prezidija sede.2024.03.04.v2.doc (56.50 KB)

 LJF prezidija sede 11.03.2024. Nr.5.doc (29.50 KB)

 LJF prezidija sede 13.03.2024 Nr.6.doc (25.50 KB)

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS


2024. gada 5. februārī

Plkst. 19:00

Nr.1


Attālinātā sēdē (ZOOM platformā); piedalās LJF prezidija locekļi

 

Agris Blaus, Ligija.Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers , Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis

Sēdē piedalās

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Zane Zandberga, Natālija Šakurova

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Kristīne Lisovska

Darba kārtība


 1. Jaunu biedru uzņemšana LJF

 2. LJF biedru izslēgšana no federācijas biedriem.

 3. Citi jautājumi.A.Blaus ziņo:


 1. Saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


 1. Ziņo par LJF biedriem, kuri nav nokārtojuši biedru naudas maksājumus.


 1. Ziņo par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu Rīgas Domei finansiāla atbalsta saņemšanai starptautiskajām sacensībām.


 1. Informē par uzsākto darbu pie attīstības programmas izstrādes.Zane Zandberga - ierosina, nākotnē izvēloties starptautisko sacensību amatpersonas, veidot aptauju sportistu vidū nosakot izvēli.


Dainis Līvmanis - veikt sportistu anketēšanu starptautisko sacensību laikā un balstoties uz šiem datiem veikt izmaiņas/uzlabojumus sacensību organizēšanā un programmā.


Mareks Samohvalovs - atbalsta šo priekšlikumu un ierosina dažādos jautājumos veidot anketēšanu, iesaistot sportistus.


Ligija Biteniece - ziņo par darba grupas veiktajiem darbiem gatavojoties “Gada balvas” pasākumam.


Zane Zandberga - informē, ka ir mainīta likumdošana un sporta nodarbības vairs netiek apliktas ar PVN.


Ojārs Petrēvics - lai veicinātu sponsoru un atbalstītāju interesi finansiāli atbalstīt mūsu sporta veidu, izmantot sacensību šķēršļus uz kuriem izvietot atbalstītāju uzņēmumu simboliku.


Nolēma:

    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus.


 • Biedrība “MOTO KLUBS AKA-TEAM”

 • Biedrība “KISIELS EQUESTRIAN TEAM”

 • Biedrība “LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS"

 • SIA “KORSARO”

 • Biedrība “JĀTNIEKU SPORTA KLUBS "MP HORSES"”

 • Biedrība “DG Sporthorse, MB"

 • Biedrība JSK SV DRESSAGE

 • Biedrība “Sporta klubs "BAJĀRU STALLIS"”
    1. Pamatojoties LJF statūtu punktiem Nr. 4.5. un 4.6.1. sekojoši biedri ir izslēgti no Latvijas Jātnieku federācijas biedriem par biedru naudas nesamaksāšanu.


 • Biedrība “Jatnieku sporta klubs EquiTop"

 • Biedrība Jātnieku sporta klubs “GONGS"

 • Biedrība “Jātnieku Sporta Klubs Equestrian Park Silameži"

 • Biedrība Jātnieku klubs “Telfas"

 • ZS “Priežkalni"

 • Biedrība Jātnieku sporta klubs “ARRO-W"

 • Biedrība Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team"

 • Biedrība “Zirguskola"


    1. Vadoties pēc LSFP norādījumiem un Sporta likuma normām Hans Herbst tiek izslēgts no LJF BIEDRIEM, jo par LJF biedriem var būt tikai juridiskas personās. Hans Herbst ir fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs

LJF prezidija locekļi atbalstīja minētos lēmumus.


LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 5. februāris

Sapulces beigu laiks: 20:45


 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024.gada 12. februārī

Nr.2

Plkst. 19:30


Attālinātā sēdē (ZOOM platformā) piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Ligija.Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers , Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis

Sēdē piedalās

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Zane Zandberga

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Kristīne Lisovska

Darba kārtība


 1. LJF prezidenta ziņojums par finansiālo situāciju sporta centrā „Kleisti”.

 2. Jaunu biedru uzņemšana LJF.

 3. Biedru parādnieku izslēgšana no LJF.

 4. LJF gatavošanās starptautiskajām sacensībām.


A.Blaus ziņo:


 1. Informē par finansiālajiem rādītājiem un saimniecisko darbību sporta centrā “Kleisti”


 1. Saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


 1. Ziņo par LJF biedriem, kuri nav nokārtojuši biedru naudas maksājumus.


 1. Ziņo par ikgadējo atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas procesu.


 1. Informē, ka no sporta federācijām tiek gatavots iesniegums, kuru atbalsta arī LJF par Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2024 norisi.Ligija Biteniece - jāatjauno biedru saraksts sacensību pieteikumu sistēmā.


Dainis Līvmanis - informē par gatavošanos CSI sacensībām. Ir uzrunāti vairāki maršrutu sastādītāji, gaidām atbildes.


Anita Mangale - informē par gatavošanos starptautiskajām sacensībām. Uzrunātais tiesnešu sastāvs ir apstiprinājis savu dalību.Nolēma:

    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus.


 • SIA “SANBERG”

 • SIA “Rīga-Centrs”

 • SIA “Bellezza”

 • SIA “Equus Anima”2. Saskaņā ar LJF Statūtu punktiem Nr. 4.5. un 4.6.1. sekojoši biedri tiek izslēgti no Latvijas Jātnieku federācijas biedriem par biedru naudas nesamaksāšanu..


 • Biedrība “Jātnieku sporta klubs Bicāli"

 • Biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola"
LJF prezidija locekļi atbalstīja minētos lēmumus.


LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 12. februārī

Sapulces beigu laiks: 20:50


 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 21. februārī

Nr.3

Plkst. 16.00

Attālinātā sēdē (ZOOM platformā); piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Ligija Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers , Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis, Romāns Mežeckis

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Ligija Biteniece

Darba kārtība


 1. Jaunu biedru uzņemšana LJF

 2. LJF biedru izslēgšana no federācijas biedriem

 3. Par izslēgtajiem LJF biedriem


A.Blaus ziņo:


 1. Saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


 1. Ziņo par LJF biedriem, kuri nav nokārtojuši biedru naudas maksājumus.


 1. Par izslēgto LJF biedru statusu atjaunošanu.


Nolēma:

    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus.


 • Biedrība “Allažu zirgaudzētava”

 • SIA “Lindval”


    1. Pamatojoties LJF statūtu punktiem Nr. 4.5. un 4.6.1. sekojošš biedrs ir izslēgts no Latvijas Jātnieku federācijas biedriem par biedru naudas nesamaksāšanu.


 • Biedrība Jātnieku sporta klubs Fenikss"

    1. LJF izslēgtajiem biedriem, kuri būs samaksājuši biedru naudas parādus līdz 2024. gada 31. decembrim, būs iespēja lūgt LJF prezidiju atjaunot biedru statusu no 2025. gada.


LJF prezidija locekļi atbalstīja minētos lēmumus.


LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 21. februāris

Sapulces beigu laiks: 16.30

 


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 04. martā

Nr.4

Plkst. 18:00

Attālinātā sēdē (ZOOM platformā); piedalās LJF prezidija locekļi

 

Agris Blaus, Ligija Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers, Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis, Romāns Mežeckis

Sēdē piedalās

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Zane Zandberga

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Kristīne Lisovska, Ligija Biteniece

Darba kārtība


 1. Par sporta centra “Kleisti” apsaimniekošanas gaitu.

 2. Par gatavošanas PK posmam sacensībām konkūrā.

 3. Par gatavošanas PK posmam sacensībām iejādē.

 4. Par jaunu biedru uzņemšanu LJF. 1. Agris Blaus informē par sporta centra “Kleisti” apsaimniekošanas gaitu, uzsver to, ka visi izdevumi ir palielinājušies, t.sk. par sienu, par pakaišiem, par ūdeni, par elektrību un citiem pakalpojumiem.Tuvākajā laikā būtu nepiciešams pārskatīt sporta centra “Kleisti” pakalpojumu maksas. Informē par privāto zirgu uzturēšanas maksājumiem, un parādniekiem. Informē par LJF jāšanas sporta attītības plāna izstrādi 2024.-2028.gadam. Informē par sadarbības līgumu ar IZM.


 1. Dainis Līvmanis informē par gatavošanās gaitu PK posma sacensībām konkūrā. Informē par LJF sportistu licenzēšanas sistēmas ieviešanu.


 1. Anita Mangale informē par gatavošanās gaitu PK posma sacensībām iejādē.


 1. Agris Blaus informē, ka ir saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.
Nolēma:

    1. Pieņemt zināšanai prezidenta A. Blaua informāciju.

    2. Pieņemt zināšanai prezidenta D. Līvmaņa informāciju.

    3. Pieņemt zināšanai prezidenta A. Mangales informāciju.    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus:


 • SIA “GZ Jaunbrīnumi”

 • Biedrība “Aktīvas Atpūtas Klubs “Ruģeļu Zirgi””

 • SIA “RSGA”

 • SIA “P&P Zirgu un poniju klubs”

 • SIA “NIKA MI”

 • ZS “MAZKRAUKĻI”

 • SIA “MOSK 1”

 • Biedrība “Atrakcijas prieks”

 • SIA “ZOLT”

 • SIA “G2.LV”
LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja minētos lēmumus.


LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024. gada 04. marts

Sapulces beigu laiks: 19:00

 


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 11.martā

Nr.5

Plkst. 20.30

Attālinātā sēdē (ZOOM platformā); piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Ligija Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers , Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis, Romāns Mežeckis, Sergejs Šakurovs

Sēdē piedalās

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Zane Zandberga

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Kristīne Lisovska, Juris Mežnieks

Darba kārtība


 1. LJF 2024.gada budžeta (ieņēmumu un izdevumu tāmes) apstiprināšana.

 2. Par valsts (LR Izglītības un zinatnes ministrijas) finanšu līdzekļu piešķiršanu 2024.gadam.

 3. Par LJF biedru izslēgšanu no LJF biedriem par LJF biedru naudas nesamaksāšanu.

 4. Dažādi. 1. Agris Blaus ziņo par LJF 2024.gada budžetu. LJF grāmatvede Zane Zandberga detalizēti paskaidro par LJF budžeta ieņēmumu un izdevumu posteņiem un atbild uz valdes locekļu jautājumiem.


 1. Agris Blaus ziņo par LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu par valsts līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 26925,- eiro apmērā 2024.gadam. Agris Blaus attbild uz valdes locekļu jautājumiem.


 1. Agris Blaus ziņo par LJF biedriem, kuri nav samaksājuši LJF biedru naudas maksājumus:

- Biedrība "Jātnieku sporta klubs EquiLat"

- Biedrība "Jāšanas sporta klubs Rubīni"

- Biedrība Jātnieku klubs "Skudru stallis"

- Biedrība "JĀTNIEKU SPORTA KLUBS KRIĶI"

- Biedrība "JSK SV DRESSAGE"

- Biedrība KALNSĒTAS Jātnieku Klubs

- Biedrība "Jāšanas sporta skola "Kleisti""

- Biedrība "Ropažu jātnieku klubs"

- Biedrība "Ūsiņš"


 1. Romāns Mežeckis ierosina: Sakarā ar četrpadsmit biedru iesnieguma saņemšanu par LJF Biedru sapulci, pilnvarot LJF prezidentu Agri Blauu veikt visas nepieciešamās organizatoriskās un citas darbības šīs Biedru sapulces sasaukšanai.Nolēma:

    1. Apstiprināt LJF 2024. budžetu (ieņēmumu un izdevumu tāmes):

Balsojums : Par -9, Pret – nav, Atturās – nav

    1. Pieņemt zināšanai Agra Blaua informāciju par LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu par valsts budžeta finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 26925,- eiro apmērā 2024.gadam.

    2. Pamatojoties uz LJF Statūtu punktiem 4.5, 4.6.1., sekojoši biedri tiek izslēgti no LJF biedriem par LJF biedru naudas nesamaksāšanu:


- Biedrība "Jātnieku sporta klubs EquiLat"

- Biedrība "Jāšanas sporta klubs Rubīni"

- Biedrība Jātnieku klubs "Skudru stallis"

- Biedrība "JĀTNIEKU SPORTA KLUBS KRIĶI"

- Biedrība "JSK SV DRESSAGE"

- Biedrība KALNSĒTAS Jātnieku Klubs

- Biedrība "Jāšanas sporta skola "Kleisti""

- Biedrība "Ropažu jātnieku klubs"

- Biedrība "Ūsiņš"


Balsojums: Par - 7, Pret – nav, Atturās – 2


    1. LJF valde vienbalsīgi atbalsta Romāna Mežecka priekšlikumu.

LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 11.marts

Sapulces beigu laiks: 21.45

 


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 13.martā

Nr.6

Plkst. 19.30

Attālinātā sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Romāns Mežeckis, Māris Millers, Dainis Līvmanis Mareks Samohvalovs, Sergejs Šakurovs, Juris Mežnieks, Ligija Biteniece, Ojārs Petrēvics


Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Juris Mežnieks

Darba kārtība


 1. Par Biedrības “Jāšanas sporta skola “Kleisti”” LJF biedra statusa atjaunošanu.

 2. Par jaunu biedru uzņemšanu LJF. 1. Agris Blaus informē, ka cilvēciskas kļūdas un tās rezultātā nekorektas noformēšanas dēļ, no LJF biedriem ar LJF 11.03.2024. valdes lēmumu tika izslēgta Biedrība “Jāšanas sporta skola “Kleisti””. Agris Blaus aicina LJF valdi apstiprināt lēmumu par Biedrība “Jāšanas sporta skola “Kleisti”” LJF biedra statusa atjaunošanu.


 1. Agris Blaus informē, ka saņemti iesniegumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


Nolēma:

    1. Valde vienbalsīgi atbalsta A.Blaua priekšlikumu par Biedrības “Jāšanas sporta skola “Kleisti”” Latvijas Jātnieku federācijas biedra statusa atjaunošanu.

    2. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, uzņemt LJF sekojošus biedrus:


- Biedrība “Jātnieku sporta klubs “Zelta Pakavs””

- SIA “Aģentūra Jaunais ceļš”

- SIA “Amrita Water Europe”

- SIA “ALLCLEAN”

- SIA “Artgrass”

- SIA “Altīrīšana”


Balsojums: Par – 9, Pret – nav, Atturās – navLJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 13.marts

Sapulces beigu laiks: 20.00

 

 

 

Arhīvs:

LJF Valdes sēdes - 2023

LJF Valdes sēdes - 2022

LJF Valdes sēdes - 2021

LJF Valdes sēdes - 2020

LJF Valdes sēdes - 2019

LJF Valdes sēdes - 2018

LJF Valdes sēdes - 2017

LJF Valdes sēdes - 2016

LJF Valdes sēdes - 2015

LJF Valdes sēdes - 2014

LJF Valdes sēdes - 2013

LJF Valdes sēdes - 2012

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX