LJF IZPILDINSTITŪCIJA :

LJF padomes sēdes

 LJF iejades sekcijas padomes sede 19.01.22..docx (16.58 KB)

 LJF iejades sekcijas padomes sede 16.02.22..docx (16.73 KB)

 LJF_Pajugu_padomes_sanaksme_1_2022.docx (22.07 KB)

 LJF_Pajugu_sekcijas_sanaksme_03_12_2022.doc (38.50 KB)

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes  iela  4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

PROTOKOLS

Rīgā

 

LJF iejādes treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde. 

2022.gada 19.janvārī

Nr.1

 

Plkst. 13:00

Sēdē piedalās: Terēze Rozenberga, Agnese Kukaine,Guna Loja, Inita Krīgere, Airisa Penele, Ginta Vilde,  Kristīne Lisovska, Aina Mainiece , Gita Zaķe, Sanita Dombrovska, Anita Mangale

 

Sēdes vadītājs: Anita Mangale

 

 

Sēdes protokolētājs: I.Vilde

 

 

 

Darba kārtība:

1.Sacensību kalendārais plāns 2022

2.LR ziemas čempionāts iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022 - nolikums.

3.LLJ nolikums  iejādē - 2022.

4.Dažādi.

 

1.      Tika veiktas izmaiņas sacensību kalendārā plāna projektā un sacensību kalendārais plāns 2022 tika apstiprināts.

 

 

2.       LR ziemas čempionāts iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022 tika  apstprināts piedāvātajā projekta variantā.

Ieteikums pieaicināt tiesnešus no Lietuvas vai Igaunijas uz ziemas čempionāta sacensībām.

3.      LLJ tika papildināts ar startēšanas nosacījumiem amatieru nominācijā: sportists var

Startēt tikai vienā no nominācijām( 1.grupa vai 2.grupa).

 

         

4.      A.Mangale informē par FEI Solidarity projektu atsākšanu 2022.gadā.

 

 Nolemj:

1.Apstiprināt sacensību kalendāro plānu 2022.

2.Apstiprināt  “LR ziemas čempionāts iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022” nolikumu.

3.Apstiprināt izmaiņas konkursa „ LLJ iejādē 2022”nolikumā.

4.Pieņemt zināšanai informāciju par FEI Solidarity projektiem 2022.

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.Mangale

 

 

 

Sēdes protokolētājs

 

G.Vilde

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes  iela  4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

PROTOKOLS

Rīgā

 

LJF iejādes treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde. 

2022.gada 16.februārī

Nr.2

 

Plkst. 13:00

Sēdē piedalās: Agnese Kukaine,Guna Loja, Inita Krīgere, Ginta Vilde,  Kristīne Lisovska, Aina Mainiece , Gita Zaķe, Sanita Dombrovska, Antra Cukermane, Anita Mangale

 

Sēdes vadītājs: Anita Mangale

 

 

Sēdes protokolētājs: I.Vilde

 

 

 

Darba kārtība:

1.LJF Pavasara sacensības iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022

2.LJF kauss iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022 - nolikums.

3.Dažādi.

 

1.      Tika apspriests LJF pavasara sacensību iejādē un paralimpiskajā iejādē nolikuma projekts, veiktas izmaiņas saskaņā ar padomes locekļu ieteikumiem.

 

 

2.       LJF kauss iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022 notiks saskaņā ar apstiprināto sacensību kalendāro plānu. Tiks organizēti tŗīs posmi , kopvērtējumā divu posmu labākie rezultāti. Padome pieņēma lēmumu 2.grupas līmeņa Brīvās izvēles programmu neorganizēt, aistājot to ar tehnisko shēmu.

Ieteikums pieaicināt tiesnešus no Lietuvas vai Igaunijas .

 

3.      A.Mangale informēja sēdes dalībniekus, ka LR Ziemas čempionāta 1.posma laikā tiks apbalvoti LJF kausa iejādē 2021 kopvērtējuma uzvarētāji.

             

 

 Nolemj:

1.Apstiprināt „ LJF Pavasara sacensību iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022” nolikumu.

2.Apstiprināt  “LJF kausa  iejādē un paralimpiskajā iejādē 2022” nolikumu.

3.Pieņemt zināšanai informāciju par apbalvošanas ceremoniju LR ziemas čempionāta laikā.

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.Mangale

 

 

 

Sēdes protokolētājs

 

G.Vilde

 

Biedrība

„LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

PROTOKOLS

LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

 

2022. gada 28.februārī

 

                                                  Nr.1/2022

Plkst. 17:00

 

Sēdē piedalās padomes biedri:       

1. Ligija Biteniece

            2. Agnese Bērziņa

            3. Kristaps Caune

            4. Dace Stūre

            5. Zane Caune

            6. Megija Sargsjane (attālināti)

 

Sēdē nepiedalās padomes biedri:    Andis Pavlovskis

 

Sanāksmes vadītājs: Agnese Bērziņa

Sanāksmes protokolētājs: Zane Caune

 

Darba kārtība:

1.                  Reglamentējošie nolikumi.

Dokuments “Latvijas Republikas Nacionālie noteikumi pajūgu braukšanas sacensībām”

1.1.             Veikt labojumus 1.nodaļas 1.1.1 punktā un “22” aizstāt ar “26”.

1.2.             Veikta labojumus 1.1.2. punktā un izteikt šādā redakcijā:” Junioru un U25 kategorijas dalībnieki startē vienā konkurencē - Jaunie braucēji.”

1.3.            Veikta labojumus 2.nodaļas 2.2 punktā un “21” aizstāt ar “25”.

1.4.            Veikt papildinājumus 4.1 punktā attiecībā uz palīga sēdēšanu ratos.

 

Dokuments “Latvijas Jātnieku federācijas pajūgu braukšanas ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikums”

1.1.            Veikta labojumus 6.nodaļā un 6.2. punktu izteikt šādā redakcijā: ”Maratons  tiek rīkot saskaņā ar 2.tabulu”.

1.2.            Veikt izmaiņas 5.2 punktā 1.tabulā attiecībā uz manēžas braukšanas shēmām.

 

Izmaiņas veiktas pamatojoties uz FEI noteikumu izmaiņām.

 

Citos LR reglamentējošajos nolikumos pajūgu braukšanā izmaiņas nav veiktas.


 

2.                  Solidaritātes aktivitātes 2022.gadā

Plānotais pasākums 2. un 3. aprīlis. Norises vieta Kleisti. Izsludināt pieteikšanos, sagatavot pieteikuma anketu, publicēt. Veikt organizatorisko darbu, lai varētu nodrošināt pasākuma norisi.

 

3.      Padomes locekļi vienbalsīgi atbalstīja iepriekš  minētos lēmumus.

  

 

Sanāksmes vadītājs

 

  

 

Agnese Bērziņa

Sanāksmes protokolētājs

 

Zane Caune

 

 

28.februāra sēdes beigu laiks plkst. 20.00

Biedrība

„LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

PROTOKOLS

Pajūgu braukšanas sekcijas sanāksme

 

2022. gada 3.decembrī, Ķekava

Plkst. 11:00

Sanāksmē piedalās:

Ligija Biteniece, Agnese Bērziņa, Kristaps Caune, Dace Stūre, Aija Pavlovska, Zane Caune, Megija Sargsjane, Andis Pavlovskis, Anda Pavlovska

Sanāksmes vadītājs: Agnese Bērziņa

Sanāksmes protokolētājs: Zane Caune

 Darba kārtība:

1. FEI Pajūgu braukšanas noteikumu izmaiņas

Sanāksmes dalībnieki izskata, visas izmaiņas, kuras veiktas FEI Pajūgu braukšanas noteikumos. Uzsākta tulkošana. Publicēt noteikumu izmaiņas LJF lapā.

2. LR reglamentējošie nolikumi

Dokuments “Latvijas Jātnieku federācijas pajūgu braukšanas ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikums”

1. Veikt precizējumus 5.2. punkta 1.tabulā  - precizēt shēmu nosaukumus.

2. Papildināt 11.3. punktu, ka LR čempionāts senioru kategorijai var notikt 3* vai 2A līmenī pēc LR Nacionāliem noteikumiem .

Citos LR reglamentējošajos nolikumos pajūgu braukšanā izmaiņas nav veiktas.

3. Publicēt amatpersonu atskaites anketu, kurā nepieciešamas norādīt sacensības, kurās tika pildīti amatpersonu pienākumi (anketa jāaizpilda saskaņā ar dokumentu ”LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS PAJŪGU BRAUKŠNAS AMATPERSONU KVALIFIKĀCIJAS NOLIKUMS”).

 

3. Solidaritātes aktivitātes 2023.gadā

Solidaritātes projekta aktivitāte, kas bija paredzēta 2022.gada rudenī tiek pārcelta uz 2023.gadu. Projekta ietvaros 2023.gadā paredzētas trīs aktivitātes. Šobrīd notiek datumu saskaņošana ar projekta treneriem.

Provizoriskie datumi pirmajai aktivitātei – 14-16.aprīlis (seminārs), 21-23.aprīlis (seminārs) vai 4-7.maijs (sacensības+seminārs).

Veikt organizatorisko darbu, lai varētu nodrošināt pasākuma norisi.

4. Kalendārais plāns 2023.gadam

Uz šo brīdi paredzētas divas sacensības Latvijā – Kleisti un Kocēni.

Pēc FEI kalendāra norādītas, ka septembrī paredzētas starptautiskas sacensības jaunā vietā netālu no Tallinas.

Lietuvas sacensību kalendārs vel nav publicēts.

5. Nacionālie treniņi

Uzsākts darbs pie nacionālo treniņu organizēšanas. Plānoti treniņi vienu vai divas reizes mēnesī. Provizoriski pirmais treniņš plānots februārī – Kleisti. Jāņem, vērā ziemas laikapstākļi, lai dalībnieki varētu piedalīties. Ja ir zemas gaisa temperatūras, kas apgrūtina zirgu transportēšanu, pārcelt uz piemērotiem laikapstākļiem.

6. Citas aktivitātes 

Sniegta informācija par klubu iespējām apgūt struktūrfondus (piem., LEADER). Aktivitātes, attiecināmās izmaksas, mērķi un nepieciešamie pavadokumenti.

Nepieciešamība uzlabot un atjaunot konusu braukšanas komplektu, kameras.

7. Padomes locekļi vienbalsīgi atbalstīja iepriekš  minētos lēmumus.

  

 

Sanāksmes vadītājs

  

 

Agnese Bērziņa

Sanāksmes protokolētājs

Zane Caune

3.decembra sanāksmes beigu laiks plkst. 15.00

 

 

Arhīvs:

LJF padomes sēdes - 2021

LJF padomes sēdes - 2020

LJF padomes sēdes - 2019

LJF padomes sēdes - 2018

LJF padomes sēdes - 2017

LJF padomes sēdes - 2016

LJF padomes sēdes - 2015

LJF padomes sēdes - 2014

LJF padomes sēdes - 2013

LJF padomes sēdes - 2012

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX