Kā iestāties LJF

 400077/Ka iestaties LJF.doc (11.50 KB)

 

LJF biedri ir tikai juridiskās personas.

Lai kļūtu par LJF biedru nepieciešams iesniegt LJF sekretariātā vai nosūtīt uz LJF e-pastu leflatvia@leflatvia.lv sekojošus dokumentus:

  1. Pieteikumu (pēc noteiktas formas).

  2. Juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju.

Pielikumā pieteikuma veidlapa.

 pieteikuma veidlapa (13.00 KB)